6 tips: Groeien als mens en organisatie

jan 12, 2021

What happens when you inspire and empower each other?

You achieve joy and great results.

Groeien als mens en organisatie

Innoverentransformeren, elkaar empoweren en groeien als mens en organisatie zijn 4 sleutelwoorden om als bedrijf topresultaten te behalen, nu en in de toekomst. Elke onderneming is ook in 2021 gefocust op kostenreductie, verhogen van de performantie en procesoptimalisatie in alle domeinen van de organisatie. Ook willen we de juiste mensen aantrekken en tevreden houden. Dit zowel extern, op vlak van klanten en leveranciers, als intern op vlak van werknemers. Soms botsen mensen wel eens tegen muren wat tijd en energie kost. Daarom is het belangrijk om authentiek leiderschap op te nemen, elkaar te empoweren en te challengen. Lees onze 6 TIPS om dit te realiseren en als mens en organisatie te groeien.

Leiderschap en elkaar empoweren

Wanneer we authentiek leiderschap opnemen, elkaar en onszelf inspireren en empoweren, creëren we een dynamiek die energie geeft en mensen in hun kracht zet. Hierdoor behalen we zowel als individu en als team sterke resultaten en voelen we ons ook gewaardeerd en krachtig.  Empoweren betekent mensen in hun kracht zetten waardoor zij optimaal hun talenten en capaciteiten benutten en groeien.

TIP 1: Hou je focus tijdens het gesprek

Dit betekent dat je volledig bewust moet zijn van je eigen “State of Being”. Hoe kom je tevoorschijn? Eerder krachtig? Of eerder gelaten? Een kort moment van zelfreflectie en bewustwording helpt hierbij.

 • Ben ik 100% aanwezig en gefocust of niet?
 • Welke taal en toon spreek ik? (vb. agressief- oordelend- krachtig-manipulatief- verward)
 • Wat moet ik veranderen om volledig gefocust te zijn?
 • Wat is mijn doelstelling van mijn gesprek?

Als je niet gefocust en krachtig bent, is het onmogelijk om topresultaten te boeken.  Ongetwijfeld hebben jullie al de ervaring gehad dat iemand tijdens een gesprek niet helemaal mentaal aanwezig was. Dit leidt tot (onderhuidse) irritatie of gelatenheid bij de andere(n) waardoor de totale ervaring en resultaat van het gesprek niet optimaal is. Een gemiste kans en verspilling van tijd en middelen dus.

Tip: Verbinding  maken met jezelf, een krachtige “State of being” creëren is essentieel als leider. Dan pas kan je anderen empoweren. Wees ook authentiek, een masker opzetten wordt zo doorprikt. Informeer ook hoe het met elkaar gaat zo weet je of er bepaalde bekommernissen zijn waar mensen tegenaan lopen.

TIP 2: Luister zonder oordeel

Ons brein produceert continu gedachten. Vaak oordelen we over mensen of situaties en ervaren we sterke “likes” en/of “dislikes”. Op social media komt dat sterk tot uiting. Het is gemakkelijk om etiketten op mensen te kleven. Daarentegen kost het veel moeite om etiketten te verwijderen. Waar komt dat oordeel vandaan? Is het gebaseerd op een overtuiging, eigen mening, ons ego of vroegere ervaringen? Of is het eerder iets dat we hebben meegekregen tijdens een opleiding, media of iemand anders overtuiging?

Wanneer we luisteren, oordelen we vaak door deze ingebakken overtuigingen.  Hierdoor horen en zien we de dingen met een filter op. Net zoals de UV filter in je zonnebril de kleuren vervormt,  zien we met een filter de werkelijkheid niet.  We maken als het ware ons eigen verhaal.  Sommige mensen nemen hun eigen verhaal als de absolute waarheid aan.  Wanneer anderen iets totaal anders zien, haken ze vaak af. Dit geldt ook op de werkvloer. De waarheid is vaak een combinatie van verschillende factoren en meningen. Daarom is het een uitdaging om teams of cross-functionele project teams optimaal te laten functioneren. Iedereen levert waarde in de organisatie. Samen leveren we inzichten, elk vanuit ons eigen oogpunt of vanuit de rol die we opnemen in een organisatie. Door aanwezig te zijn en te luisteren zonder oordeel, elkaar empoweren, creëer je als leider verbinding en vertrouwen.

TIP 3: Stel deze 7 open vragen

 • WAAROM?
 • WAT?
 • WANNEER?
 • WAAR?
 • WIE?
 • HOE?
 • HOE VEEL?

In coaching gebruiken we de techniek van open vragen te stellen. Bij het stellen van open vragen laat je jezelf en mensen diep nadenken zodat je een zinvol antwoord krijgt. Dit zal helpen om duidelijke inzichten te krijgen.

Tip: Graaf ook dieper en herhaal de “Waarom vraag” meerdere keren tot je tot de kern komt. Doe je dit niet dan kan het zijn dat je uitdaging X oplost terwijl de diepere oorzaak Y is.

Zoals bij een lek in een leiding of proces. Je kan het lek wel herstellen maar als er geen duidelijke oorzaak is gevonden behandelen we enkel de symptomen.

Als er in een bedrijf geen duidelijke procedures  en verantwoordelijkheden zijn bepaald, gecommuniceerd en opgevolgd, of mensen nemen hun leiderschap niet op, krijg je vroeg of laat hetzelfde probleem op je bord. Hierdoor blijf je als organisatie in cirkels draaien en brandjes blussen ipv te groeien.

TIP 4: Toon empathie

Het is belangrijk om je eigen noden en de noden van elkaar te begrijpen. Je wil toch ook dat de andere empathie voor jou toont? Elke mens heeft behoeften zoals fysieke behoeften, veiligheid, erkenning, verbinding, zelfexpressie of erbij willen horen.  (cfr. De 5 niveau’s van de piramide van Maslov)

Vaak plaatsen we ook mensen in hokjes.  Wanneer we iemand ontmoeten die anders is, zijn we geneigd  om bewust of onbewust een etiket op die bepaalde persoon te kleven. vb sales mensen zijn extravert,   IT mensen zijn introvert. enz.…

Een andere valkuil is dat elk departement zijn eigen cultuur en vaktaal heeft. Vaak begrijpen we de andere dan niet. Inkoop spreekt o.a.over kostenreductie, en spend analyse. Marketing o.a. over marketing aanbod en lead generation. Wil je echt samenwerken en tot uitmuntende resultaten te komen dan is het belangrijk om je te verplaatsen in de rol van de andere en ook haar of zijn taal begrijpt en empathie toont voor de echte noden van elkaar en de organisatie. Empathie tonen is essentieel wanneer we mensen willen empoweren naar meer leiderschap en het optimaal benutten van hun talenten en capaciteiten.

TIP 5: Detecteer de blinde vlekken

Als je jezelf en je organisatie wilt transformeren, moet je echt begrijpen wat er op een dieper niveau gebeurt. Vaak zien we de blinde vlekken van onszelf en onze organisatie niet. Je kan blinde vlekken niet zelf oplossen omdat je ze niet ziet, daarom noemen ze het net blinde vlekken.

Wat gebeurt er als je deze blinde vlekken niet zichtbaar krijgt? Je blijft je afvragen: Wat gaat er mis? Waarom loopt de samenwerking stroef? Door naar elkaar te luisteren, feedback geven/vragen en elkaar te empoweren, maak je de blinde vlekken zichtbaar. Dan pas kan je effectief handelen en het transformatieproces verder in gang zetten. Om deze reden is het ook belangrijk managers en teams te begeleiden om die blinde vlekken zichtbaar te maken. In de organisatie van de toekomst zullen leiders nog meer hun soft skills dienen te ontwikkelen.

Hiervoor dienen ze ook hun coaching skills verder te ontwikkelen. Zeker met de huidige jonge generatie millennials en de opkomende generatie Z waar de “Why?”  belangrijk is. Als we willen dat mensen groeien is het essentieel dat zij hiervoor ook de handvaten mee krijgen en professionele begeleiding krijgen. Dit kan intern indien de competenties aanwezig zijn of via een externe facilitator in de rol van een business coach.

Samen blinde vlekken detecteren in de organisatie

We kunnen als individu blinde vlekken hebben maar ook als team en organisatie. Hier een praktisch voorbeeld van blinde vlekken zichtbaar maken.  We stellen een maandelijks ICT onderhoudscontract in vraag. Het contract betreft het onderhoud van een oud ERP pakket dat sporadisch wordt gebruikt om oude data op te halen.  Hiervoor is het nodig om de volledige service in kaart te brengen naast de behoefte van de business en de gebruiker.

Tip: Enkele nuttige vragen waren:

 • Waarom is dit nodig? (meermaals herhalen)
 • Wat is het doel?
 • Hoe lang heb je de data nog nodig?
 • “Wat zijn de risico’s indien dit onderhoud niet maandelijks gebeurt?
 • Na hoeveel maanden is er onderhoud nodig om op jaarbasis de continuïteit en kwaliteit te borgen?

Uiteindelijk bleek het antwoord 1 x per kwartaal te zijn zodat het onderhoudscontract kon aangepast worden van maandelijks naar 1 keer per kwartaal. Resultaat was een aanzienlijke kostenbesparing terwijl de continuïteit voor de business en eindgebruiker verzekerd bleef.

Al te vaak behouden we dezelfde werkwijze omdat dit nu eenmaal al altijd zo geweest is. Kritisch ernaar kijken, analyseren, blinde vlekken ontdekken en elkaar empoweren om nieuwe oplossingen bedenken is enkel mogelijk als we begrip voor elkaar tonen en de wil aanwezig is er samen voor te gaan en van elkaar te leren.

TIP 6: Mensen erkennen en waarderen

Het is belangrijk om elkaar als mens te zien. Daarom is erkenning aan jezelf en anderen een manier om te tonen dat jouw en hun bijdrage waardevol is. Dus hoe en wanneer geef je erkenning aan jezelf en anderen?Wil je dat mensen zich betrokken voelen in de organisatie en groeien? Dan is erkenning een absolute vereiste. Wanneer we mensen erkennen, voelen mensen zich gezien en gewaardeerd. Dit in analogie met het 4de niveau van de piramide van Maslov.

In HR is er een duidelijke evolutie dat er meer en meer aandacht is voor de employee experience. Hierbij worden werknemers gezien als mens en niet als nummer in de organisatie. Bedrijven en leiders van de toekomst hebben volop aandacht voor de mens in de organisatie. Het is de taak van HR hierin initiatief en een leidende rol te nemen om de cultuur mee te helpen transformeren en durven out-of-the box te denken.

Voor procurement is het belangrijk dat er leveranciers worden geëvalueerd maar ook erkend. In welke mate zijn leveranciers betrokken en krijgen ze erkenning en zetten ze ook hun schouders onder jullie doelstellingen met de wil samen te groeien? Uiteindelijk kan iedereen die betrokken is bij jullie organisatie ambassadeur zijn van jullie bedrijf en dit in beide richtingen.

Transformatie als organisatie

We functioneren allemaal verschillend. Daarom vinden we het aangenaam om contact te maken met mensen waarmee we dezelfde overtuigingen, gedrag of gedachten delen. Sommige mensen nemen liever afstand van iemand die anders is. Vaak omdat ze niet weten hoe ze met die verschillen moeten omgaan. Of ze zijn sterk vooringenomen door oordelen. Gevolg is dat we als bedrijf kansen missen door net die verschillen in cultuur en competenties niet met elkaar te doen harmoniëren.

Groeien als individu, als organisatie en zelfs als samenleving vraagt ​​om leiderschap, empathie, focus en een open mindset. Communicatie is de sleutel in dit proces. Zo kunnen we van elkaar leren, elkaar versterken en samen groeien. Wanneer we elkaar empoweren, creëren we bovendien een nieuwe inspirerende dynamiek, vreugde en harmonie doorheen de ganse organisatie.

2 HUM

Dit is ook de reden waarom 2HUM bestaat. Onze missie is om mensen in bedrijven, en organisaties helpen te groeien bij dit transformatieproces.  Leren samenwerken waarbij iedereen wint. Nieuwe mogelijkheden herdefiniëren vanuit leiderschap, voor jezelf en jouw organisatie. Hierdoor kan jouw bedrijf en organisatie en iedereen die ermee verbonden is duurzaam groeien.

 • Wat zijn jullie uitdagingen?
 • Waar liggen de groeimogelijkheden?
 • Welke cultuur heerst er in cross-functionele teams?
 • Wat en waar zijn de blind spots in jouw organisatie?
 • Hoe loopt de samenwerking tussen de verschillende departementen?
 • Waarom is niet iedereen mee?

Laten we er samen over praten, zodat we samen een oplossing kunnen vinden.

Stuur ons een e-mail om een afspraak in te plannen, of bel Christian De Sterck op +32 499 56 58 69.

Contacteer ons